Zespół

DORADCY PODATKOWI

Małgorzata Płeszka

Wice-Prezes Zarządu Actif Consulting. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1985 roku ze specjalnością rachunkowości i automatycznego przetwarzania danych. W latach 1985 - 1986 księgowa w KPRI w Krakowie; 1988 - 1993 główna księgowa w spółce z o.o. Secom Consulting. Specjalistka w dziedzinie księgowości oraz spraw podatkowych i celnych. Nadzoruje księgowość wielu dużych spółek prawa handlowego. Wpisana na listę Doradców Podatkowych pod numerem 00766.

Wspólnik spółki Actif Consulting sp. z o. o i wspólnik Spółki Partnerskiej M.Płeszka, A.Leśniak, Doradcy Podatkowi spółki doradztwa podatkowego.


Anna Leśniak

Absolwentka AE w Krakowie, uzyskała dyplom magistra ekonomii w dniu 7 lipca 1992 r. W dniu 15 grudnia 1997 uzyskała świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie rachunkowości i Finansów AE w Krakowie.

Długoletni pracownik spółki ACTIF Consulting. Zatrudniona w dniu 01.10.1993 r. na stanowisku samodzielny pracownik ds. księgowości. Na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 11.04.1997 r. została wpisana na warunkową listę doradców podatkowych, pod numerem 00763. Wpis na listę został przekształcony na ostateczny w dniu 13 lipca 2003 r.

Od dnia 26.01.1998 r. posiada Świadectwo Kwalifikacyjne nr 7777/98 dla osób uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości.

Prowadzi pełną obsługę podatkową i księgową oraz doradztwo podatkowe dla wielu spółek prawa handlowego, w tym zwłaszcza z kapitałem francuskim.

Wspólnik Spółki Partnerskiej M.Płeszka A.Leśniak, Doradcy Podatkowi spółki doradztwa podatkowego.


Beata Biela

Absolwentka Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. I.Daszyńskiego w Krakowie w 1990 r. w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego. Od 15.10.1990 - 28.02.1993 samodzielny pracownik ds. kadrowych w Secom Consulting sp. z o.o.; od 01.03.1993 r. doradca podatkowy w Actif Consulting sp. z o.o. Ukończyła kursy zorganizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: "Ogólne zasady księgowości" mający na celu uzyskanie kwalifikacji księgowego; "Modułowy kurs rachunkowości podmiotów gospodarczych" mającego na celu przygotowanie do zawodu samodzielnego księgowego - bilansisty. Specjalistka w dziedzinie księgowości oraz spraw podatkowych. Nadzoruje i prowadzi księgowość wielu podmiotów gospodarczych. W dniu 28.07.1997 została wpisana na listę doradców podatkowych i otrzymała numer wpisu 00765.


PRACOWNICY KSIĘGOWI

Ewa Serafin

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2001 roku ze specjalnością: rachunkowość. W latach 1996-1998 asystentka ds. księgowych w EL VOY S.C.; 1998-1999 kierownik biura w Dziale Projektów Informatycznych w ComputerLand S.A.; od 1999 r. zatrudniona w Actif Consulting sp. z o.o. Samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe wielu firm, sporządza deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe. W dniu 10.10.2003 r. otrzymała Certyfikat Księgowy nr 3737/2003 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jednocześnie jest w trakcie zdawania egzaminów na biegłego rewidenta.


Edyta Chojnacka

Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Krakowie. Ukończyła kursy zorganizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: "Ogólne zasady księgowości" mający na celu uzyskanie kwalifikacji księgowego; "Modułowy kurs rachunkowości podmiotów gospodarczych" mającego na celu przygotowanie do zawodu samodzielnego księgowego - bilansisty. Od 1996 roku zatrudniona w Actif Consulting sp. z o.o. Wykonuje pracę samodzielnego księgowego.


Mariusz Skwara

Absolwent Technikum Budowlanego w Krakowie. Zaliczył 3 lata studiów na Politechnice Krakowskiej na wydziale ochrony środowiska. Ukończył kursy: "Księgowość finansowa i podatkowa" mający na celu przygotowanie do pracy w księgowości oraz opanowanie umiejętności posługiwania się komputerem; "Dla średniej kadry finansowo-księgowej" zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce mający na celu uzyskanie kwalifikacji samodzielnego księgowego. Od 1999 roku zatrudniony w Actif Consulting sp. z o.o. Wykonuje pracę samodzielnego księgowego.


Jan Pelc

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2006 roku ze specjalizacją rachunkowość, zatrudniony w Actif Consulting od 2007 roku. Samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe wielu firm, sporządza deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe. Certyfikat księgowy nr 43977/2010.


Beata Dudek

Posiada wykształcenie średnie. Od 1995 roku zatrudniona w Actif Consulting sp. z o.o. Wykonuje pracę samodzielnego księgowego. Ukończyła kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: "Ogólne zasady księgowości" mający na celu uzyskanie kwalifikacji księgowego.


Ewa Kisielewska

Absolwentka Liceum Ekonomicznego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie w 1988 r. w zawodzie technik ekonomista o specjalności: finanse i rachunkowość. Od 01.02.2008 zatrudniona w Actif Consulting sp. z o.o. na stanowisku specjalista do spraw księgowości. Ukończyła kursy zorganizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: "Ogólne zasady księgowości" mający na celu uzyskanie kwalifikacji księgowego; "Modułowy kurs rachunkowości podmiotów gospodarczych" mającego na celu przygotowanie do zawodu samodzielnego księgowego, oraz kurs "Kadry i płace".