O firmie

Actif Consulting powstała w wyniku wydzielenia działu księgowego z firmy Secom Consulting, działającej od 1989 roku. Firma zatrudnia trzynastu pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach w dziedzinie księgowości jak również pracowników administracyjnych. W zakresie prawa gospodarczego firma stale współpracuje z kancelarią prawną T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski spółką komandytową, założoną w 1998 roku i skupiającą wiele autorytetów w tym zakresie.

Actif Consulting prowadzi księgowość oraz udziela konsultacji podatkowych dla kilkudziesięciu polskich i zagranicznych firm, działających w Polsce w różnych formułach prawnych. Wszystkie księgi rachunkowe i podatkowe są prowadzone w postaci elektronicznej przy zastosowaniu programów finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy firmy Commarch – CDN Optima. Programy te spełniają wszelkie wymagane przepisami ustawy o rachunkowości kryteria, jak również są zgodne z przepisami GIODO w zakresie ochrony danych osobowych. Programy te, umożliwiają także bezpieczny zdalny dostęp oraz sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych.

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa wydanymi w tym zakresie.

Actif Consulting jest spółką uprawnioną do świadczenia usług doradztwa podatkowego wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do świadczenia tych usług.

Zatrudniamy doradców podatkowych, osoby posiadające certyfikaty księgowe oraz samodzielnych księgowych z wieloletnim stażem.