Witamy na stronie Actif Consulting

Actif Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polską prywatną firmą doradczą w dziedzinie podatków, księgowości i ekonomii, założoną w 1993 roku.

O firmie

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000175477 w Sądzie Rejestrowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie (XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł. Spółka reprezentowana jest przez Vice Prezesa Zarządu Małgorzatę Płeszka jednoosobowo.